FAQ & Contact Zoek
Blij met de aanleg van glasvezel

ZLTO Afdeling Zundert-Rijsbergen is blij met de aanleg van glasvezel

Blij met de aanleg van glasvezel

23-11-2020

Sandra Machielsen en Christ Verschuren van ZLTO Afdeling Zundert-Rijsbergen overhandigen aan wethouder Patrick Kok en Sicco de Jong van E-Fiber elk een mand met streekproducten van ondernemers uit onze gemeente. Dit is een blijk van waardering dat de aanleg van glasvezel definitief doorgang vindt.

ZLTO is belangenbehartiger voor ondernemers in de groene ruimte. In hun belang heeft zij zich sterk gemaakt om glasvezel te krijgen in Zundert, en vooral in het buitengebied. Onze agrarische ondernemers maken steeds meer gebruik van digitale techniek, robots en hebben behoefte aan steeds snellere communicatie. Allemaal voor een duurzame productie en om de klanten optimaal te bedienen.

Juist in deze tijd dat men veel thuis werkt, thuisonderwijs volgt, of digitale televisie kijkt, heeft iedereen profijt van een stabiel glasvezelnetwerk. Ook als je langer thuis wilt blijven wonen is het belangrijk: thuiszorgorganisaties kunnen via sensortechnieken snellere, betere zorg bieden.

Kortom, zoals Sicco de Jong zegt: “glasvezel is onlosmakelijk verbonden met de (digitale) toekomst en gemeente Zundert is erbij”. Of in de woorden van Patrick Kok: “We kunnen de postduiven in het vervolg thuis laten”.

ZLTO afdeling Zundert-Rijsbergen juicht het toe dat ondernemers en bewoners de komende tijd zich kosteloos aan kunnen laten sluiten op het glasvezelnetwerk van E-Fiber.