FAQ & Contact Zoek

Spectaculaire boringen voor glasvezel in Zeevang

30-11-2018

De provinciale weg N247 was afgelopen week het toneel van een technisch hoogstandje. Met een speciale ‘sleufloze techniek’ werd de glasvezelkabel met een afstandsbestuurbare boor ondergronds naar de andere kant van de provinciale weg getrokken. Deze boringen zijn onderdeel van de grootschalige aanleg van het nieuwe glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Zeevang.

 

Om de overlast en de aantasting van de begroeiing zo goed mogelijk te beperken, wordt er op een aantal plekken gebruik gemaakt van de sleufloze techniek; horizontaal boren. Met deze speciaal gestuurde boringen hoeft de weg of grond niet helemaal open, maar gebeurt dit ondergronds. In Zeevang zijn er afgelopen week zes van dit soort unieke boringen uitgevoerd.

Grootschalig project
Zeevang is geen eenvoudig gebied om een glasvezelnetwerk aan te leggen. De ondergrond en de brede spreiding van woningen spelen hierbij een rol, net als de betrokkenheid van verschillende instanties, zoals gemeente, Hoogheemraadschap, Prorail en provincie. Zo moet men rekening houden met allerlei aspecten als veiligheid, toegankelijkheid en natuur.

Planning
De communicatie met de betrokken instanties is complex en tijdrovend, wat voor een gestage voortgang zorgt. De aannemer NKM hoopt alle huishoudens in Zeevang in mei 2019 aangesloten te hebben op het glasvezelnetwerk van E-Fiber. De voortgang over de aanleg is te volgen via e-fiber.nl/zeevang of zeevangnet.nl.