FAQ & Contact Zoek

Privacy statement

Dit privacy statement beschrijft de manier waarop wij, E-Fiber Exploitatie B.V., met je persoonsgegevens omgaan. Dat kan zijn wanneer je onze website bezoekt, klant bent van ons of als zakelijk contact bij ons in de systemen staat. In alle gevallen zullen we uiteraard zorgvuldig met je gegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je onze diensten afneemt of af wil nemen, dan verwerken wij in dat kader  je voor- en achternaam, adres gegevens, email adres, IP-adres, betaalgegevens (waaronder je bankrekeningnummer) en je klantnummer.

Als je een van onze zakelijke contacten bent (zoals leveranciers, dienstverleners en afnemers), kunnen wij in het kader van onze zakelijke relatie een beperkt aantal persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling, of het leveren van diensten. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit naam en titel, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bestelgegevens en, indien van toepassing, kredietregistraties en kredietlimieten.

Als je je abonneert op onze nieuwsbrieven en updates (bijvoorbeeld via de website), verzamelen wij de informatie die je in het formulier invult, inclusief je e-mailadres, de onderwerpen waarvoor je updates of verdere informatie wenst te ontvangen en andere informatie die je besluit ons te verstrekken bij de inschrijving, zoals je naam, bedrijf en functie. Je kunt je altijd afmelden voor deze berichten door de instructies in deze e-mails te volgen.

Wanneer je onze website bezoekt, kun je contact met ons opnemen per e-mail, ons contactformulier en met behulp van de overige contactgegevens die op verschillende onderdelen van onze website staan vermeld. Als je contact met ons opneemt, verzamelen wij de door jou opgegeven contactgegevens, waaronder je naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer, en alle andere informatie die je ons verstrekt en die wij nodig hebben om je verder te helpen en met je te communiceren.

We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze website via cookies. Bekijk de sectie “Cookies (en vergelijkbare technieken) die wij gebruiken” hieronder voor meer informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij kunnen jouw informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Als je een van onze klanten of zakelijke klanten bent, gebruiken we je informatie om overeenkomsten met je aan te gaan en uit te voeren, zoals bijvoorbeeld de vastrechtovereenkomst. Dit kan inhouden dat wij je identiteit controleren, met je communiceren over onze dienstverlening en de levering van producten en diensten verzorgen. We gebruiken je informatie ook voor ons gerechtvaardigd belang bij het documenteren en beheren van onze interne administratie.
  • Wij gebruiken de gegevens die wij verkrijgen door je gebruik van de website en je interacties met ons voor marktonderzoek met het oog op onze gerechtvaardigde belangen om onze producten en diensten te verbeteren en om onze klanten producten en diensten op maat te kunnen aanbieden. 
  • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of anderszins aangeeft op de hoogte te worden gehouden van onze producten en diensten, verwerken wij deze gegevens om je informatie te sturen over onze producten en diensten, aanbiedingen en andere informatie op basis van de door jou opgegeven interesses. Waar dit kan doen wij dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om je te informeren over onze dienstverlening. Waar dat vereist is zullen we je om toestemming vragen, die je te alle tijden kunt intrekken, bijvoorbeeld via daartoe bestemde links in onze berichten.

Indien nodig kunnen wij jouw informatie verder gebruiken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om onze wettelijke rechten te beschermen, bijvoorbeeld in verband met juridische claims, naleving van regelgeving en onderzoek. Dit kan het delen van jouw gegevens met derden omvatten, zoals overheidsinstanties, advocaten, accountants of opsporingsdiensten.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

E-Fiber bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is dan voor de doeleinden waarvoor de gegevens  worden verzameld. Wij hanteren onder andere de volgende bewaartermijnen:

  • Postcodes ingevuld bij de Postcodechecker worden niet bewaard.
  • Persoonsgegevens gedeeld via het bestelformulier worden bewaard totdat de aanleg van het betreffende gebied is afgerond, gerekend vanaf het moment dat je hebt aangegeven een commercieel aanbod te willen ontvangen. 
  • Gegevens ten behoeve van een nieuwsbrief worden bewaard om er zo voor te zorgen dat je deze digitale nieuwsbrief kan blijven ontvangen. Zolang jij je zich niet afmeldt voor de nieuwsbrief blijft E-Fiber deze gegevens bewaren. Na afmelding worden de gegevens gewist.
  • Gegevens ten behoeve van een overeenkomst worden bewaard gedurende de looptijd van het contract om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen en zeven jaar na afloop van het contract, onder andere om te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.


Delen van persoonsgegevens met derden en internationale doorgiftes

In het kader van onze dienstverlening delen we je persoonsgegevens met relevante groepsmaatschappijen van E-Fiber en externe partijen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een bestelling, het beheer van onze klantgegevens of voor het opvolgen van je vragen. Deze derden zijn vaak dienstverleners van E-Fiber, bijvoorbeeld e-mail- en hostingproviders, leveranciers en bezorgingsdiensten. Wanneer we je gegevens met deze partijen delen, zorgen we ervoor dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen om je informatie te beschermen.

Cookies (en vergelijkbare technieken) die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. E-Fiber gebruikt functionele, analytische en tracking cookies zoals hieronder beschreven.

Op onze website worden cookies geplaatst door E-Fiber en door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders of de sociale mediabedrijven. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Voor analytics maken we gebruik van Google Analytics:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn cookies van Hotjar, Facebook, Linkedin en Twitter: 

Hotjar

“Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te kunnen begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd zij op welke pagina’s doorbrengen, op welke links zij klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden enzovoort). Hierdoor kunnen wij onze dienst uitbouwen en onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (dat tijdens uw sessie wordt verwerkt en in een niet-geïdentificeerde vorm wordt opgeslagen), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, de geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt voor het weergeven van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Contactgegevens die u achterlaat via de Hotjar survey’s worden uitsluitend gebruikt om op uw verzoek contact op te kunnen opnemen en zullen na afhandeling worden verwijderd.

Verdere informatie is te vinden in het onderdeel ‘over Hotjar’ van Hotjar’s ondersteuningssite.”

Facebook, LinkedIn en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van FacebookLinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door E-Fiber en heb je het recht op overdraagbaarheid van bepaalde gegevens. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@e-fiber.nl.

E-Fiber wil je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een nationale toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen bij deze toezichthouder kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
E-Fiber neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@e-fiber.nl.

Contact
E-Fiber Exploitatie B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Contactgegevens:
Kosterijland 50
3981 AJ Bunnik

Klantenservice: 030-2251901
E-mail: info@e-fiber.nl