Berichten

18 mei

Geen prijsverhogingen bij glasvezel

Steeds meer apparaten in en om het huis zijn aangesloten op het internet. Denk bijvoorbeeld aan je thermostaat, de televisie en het alarm. Ook werken we steeds meer vanuit huis en Netflixen en gamen we wat af.  Het gebruik van het internet is hierdoor de afgelopen tijd explosief gegroeid en dat zal de komende jaren alleen nog maar meer worden.

De koper- en ADSL-netwerken zijn nooit gebouwd op deze groeiende vraag. De kabels raken te vol en zijn zelfs op veel plekken verouderd. Daarom moet er gewerkt worden aan het netwerk. Om dit te kunnen betalen, verhogen veel providers jaarlijks hun abonnementsprijzen.

“Providers moeten meer dan ooit investeren in technologie om aan de capaciteitsvraag van klanten te kunnen voldoen. Datagebruik neemt nog altijd exponentieel toe en netwerken moeten daarop voorbereid zijn,” stelt  Hans de Kok van vergelijkingssite Pricewise.

Wel klaar voor de toekomst
Bij het glasvezelnetwerk zijn deze werkzaamheden en investeringen niet nodig. Met glasvezel wordt de data niet via elektriciteit (zoals bij de het kopernetwerk)  maar door lichtsignalen doorgegeven. Deze lichtsignalen kunnen informatie over hele grote afstanden versturen zonder verlies van snelheid en kwaliteit. Met glasvezel kan er daardoor zonder problemen een snelheid van 1000 Mbps gehaald worden. Misschien heb je dat nu nog niet helemaal nodig, maar grote stijging in het gebruik van het internet is dus de komende jaren geen enkel probleem. Investeringen en daarmee de prijsverhogingen bij de huidige providers op ons netwerk zijn dus ook niet nodig!

18 mei

Glasvezel verdeelstations poppen uit de grond

In Kwadijk en Oosthuizen zijn op 17 mei twee glasvezelcentrales geplaatst. Vanuit deze verdeelstations gaan de glasvezelkabels naar alle woningen en bedrijven in de Zeevang. Aannemer NKM heeft met behulp van een grote kraan de PoP-stations (Point of Presence) op hun plaats gezet. De leerlingen van openbare basisschool Prinses Beatrix waren getuigen van dit grootse moment.

11 mei

Expansie E-Fiber krijgt vorm met nieuwe aandeelhouder Arcus

Arcus Infrastructure Partners, een onafhankelijke fondsbeheerder met een aanzienlijke ervaring op het gebied van investeringen in de Europese telecominfrastructuur, kondigde vandaag de verwerving van een meerderheidsbelang in E-Fiber Exploitatie B.V. (“E-Fiber” of het “bedrijf”), en gaat daarmee de samenwerking aan met het managementteam dat het bedrijf heeft opgericht. De nieuwe samenwerking brengt E-Fiber in een uitstekende positie om aanzienlijk meer Nederlandse huishoudens direct aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

Jack Colbourne en Jordan Cott, die namens Arcus verantwoordelijk waren voor de investering: "We zijn zeer verheugd onze investering in E-Fiber bekend te kunnen maken en kijken ernaar uit het managementteam te ondersteunen bij de verdere uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf. We hebben er alle vertrouwen in dat E-Fiber zal uitgroeien tot een grootschalig infrastructuurplatform voor glasvezel, dat een groot aantal gemeenten in Nederland zal voorzien van ultrasnel breedbandinternet van de nieuwe generatie. De missie van E-Fiber om te voorzien in de digitale infrastructuur die voldoet aan de eisen van morgen, sluit heel goed aan op onze strategie als lange termijn investeerder.” Volgens directeur Eric Vos van E-Fiber past deze nieuwe samenwerking met Arcus uitstekend binnen de bedrijfsvisie van het managementteam: "Door onze kennis op het gebied van ontwikkeling en beheer van ‘Fibre to the Home’-glasvezelnetwerken (FttH) te combineren met de diepe ervaring van Arcus met investeringen in de sector, kunnen we duizenden huishoudens voorzien van snelle breedbandtoegang via glasvezel."

Onderdeel van de transactie is dat er een aanzienlijk nieuwe kapitaalinjectie in het bedrijf wordt gedaan voor de financiering van korte termijn projecten, inclusief lopende initiatieven binnen verschillende gemeenten. Met de transactie gaat zowel de verwerving van aandelen alsmede de terugbetaling van de leningen, van en aan de NIBC Bank op de onderneming gemoeid. Frans van der Harst van NIBC: “De afgelopen jaren hebben we E-Fiber bijgestaan bij het maken van de transitie van eigenaar van één lokaal netwerk naar een erkende ontwikkelaar van glasvezelinfrastructuur. Tegenwoordig is E-Fiber voorkeurspartner van veel Nederlandse gemeenten die zo efficiënt en betaalbaar mogelijk glasvezelaansluitingen willen realiseren voor hun inwoners. We zijn er trots op hieraan te hebben mogen bijdragen en hebben er alle vertrouwen in dat Arcus voor E-Fiber de juiste partner is om het bedrijf verder uit te bouwen.

 

----

E-Fiber is gespecialiseerd in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van glasvezelnetwerken in Nederland. Het bedrijf is op dit moment eigenaar van actieve glasvezelnetwerken waarop meer dan 100.000 huishoudens zijn aangesloten, en heeft plannen voor verdere uitbreiding in de komende jaren. E-Fiber heeft als uitgangspunt dat elk huishouden in Nederland breedbandtoegang via glasvezel zou moeten hebben. Op een recente informatiebijeenkomst verwoordde Eric Vos het als volgt: “Of u nu in een dorp, in een stad of op het platteland woont, E-Fiber kan investeren in de aanleg van een hoogwaardige infrastructuur voor glasvezel aan huis (FTTH), die aan uw toekomstige behoeften beantwoordt. En dat krijgen we voor elkaar door voortdurend te innoveren, gebruik te maken van bewezen expertise en gewoon hard te werken. Ons hoofddoel is simpel: snelle en betrouwbare breedbandtoegang voor iedereen.”

Voor meer informatie: www.e-fiber.nl

Arcus Infrastructure Partners is een onafhankelijke fondsbeheerder die zich uitsluitend richt op langetermijninvesteringen in Europese infrastructuur. Arcus investeert namens institutionele beleggers via discretionaire fondsen en speciale co-financieringsinstrumenten, en beheert op dit moment, via zijn dochterondernemingen, investeringen met een totale ondernemingswaarde van ruim 17 miljard euro (op 31 maart 2018). Expertise in investeren in telecominfrastructuur heeft Arcus onder andere opgedaan middels: Shere Group, eigenaar van telecommunicatiemasten in het VK en Nederland, welke investering in October 2016 was gerealiseerd na een groei die het bedrijf meer dan tweevoudig zag groeien sinds de eerste investering door Arcus; TDF, de grootste eigenaar en exploitant op het gebied van telecominfrastructuur van Frankrijk, geïnvesteerd sinds 2015; en het meest recent, Swiss4net, een Zwitsers bedrijf dat FTTH glasvezelnetwerken ontwikkelt en exploiteert. Arcus richt zich op waarde creërende infrastructuurinvesteringen, met een specifieke focus op mid-market bedrijven in de transport-, energie- en telecomsector.

Voor meer informatie: www.arcusip.com

 

11 mei

E-Fiber expansion plans take shape with new shareholder Arcus

Arcus Infrastructure Partners, an independent fund manager with significant experience in European telecommunications infrastructure investments, announced today the acquisition of a majority equity interest in E-Fiber Exploitatie B.V. (“E-Fiber” or the “Company”), partnering with the founding management team.  With this new partnership, E-Fiber is well-positioned to significantly expand its fibre-to-the-home (“FttH”) network footprint in the Netherlands.

Jack Colbourne and Jordan Cott, who have led the investment on behalf of Arcus, commented: "We are very pleased to announce our investment in E-Fiber and look forward to supporting the management team in building the business.  We are convinced that E-Fiber will grow to become a large-scale fibreoptic network infrastructure platform, providing next-generation, ultra-fast broadband to many communities in the Netherlands. E-Fiber’s mission to address the digital infrastructure requirements of tomorrow is fundamentally aligned with our strategy as a long-term investor.”  According to Eric Vos, CEO of E-Fiber, this new partnership with Arcus fits perfectly with the management team’s vision for the Company: "Combining our know-how in the development and management of fibre-to-the-home networks with the longstanding sector investment expertise of Arcus will enable us to deliver fibre-based, high-speed broadband to thousands of households."

As part of the transaction, significant new capital will be invested into the Company to fund near-term projects, including ongoing initiatives in various municipalities.  The transaction also included the acquisition of shares and repayment of debt previously held in the Company by NIBC Bank. Frans van der Harst from NIBC comments: “In the recent years we have supported E-Fiber in its transition from a single site network owner to a recognized fibreoptic infrastructure developer.  Today E-Fiber is the preferred partner of many Dutch municipalities to realise FttH access in the most efficient and cost-effective way for their citizens. We are proud to have contributed to this and are convinced that Arcus is the right partner for E-Fiber to further expand the business.”

----

E-Fiber is a business that develops, constructs and commercialises fibre-to-the-home networks in the Netherlands.  The Company currently owns fibreoptic networks in operation that connect to over 100.000 households, and is planning additional roll-outs over the coming years.  E-Fiber supports the belief that every household in the Netherlands should have fibre-based broadband access. At a recent community meeting, Eric Vos said: “Whether you live in a town, small city or rural area, E-Fiber can invest to build high-quality, fibre-to-the-home infrastructure to suit your future needs, relying on constant innovation, proven expertise and hard work.  Our overarching aim is simple: fast and reliable broadband for everyone.”

For further information: www.e-fiber.nl

Arcus Infrastructure Partners is an independent fund manager focused solely on long-term investments in European infrastructure.  Arcus invests on behalf of institutional investors through discretionary funds and special co-investment vehicles and, through its subsidiaries, currently manages investments with an aggregate enterprise value in excess of €17bn (as of 31 March 2018).  The Arcus track record for telecommunications infrastructure investments includes: Shere Group, a mobile towers business with operations in the UK and the Netherlands, which was realised in October 2016 after more than doubling its portfolio size since the initial Arcus investment; TDF, the largest French telecommunications infrastructure owner and operator, acquired in 2015; and most recently, Swiss4net, a Swiss fibre-to-the-home network developer and operator.  Arcus targets mid-market, value-add infrastructure investments, with a particular focus on businesses in the transportation, energy and telecommunications sectors.

For further information: www.arcusip.com

 

09 jan

Aanleg glasvezel in de Zeevang gaat starten

Met de ondertekening van de aannemingsovereenkomst tussen NKM Network Services en E-Fiber is de volgende stap gezet in het compleet verglazen van de Zeevang. NKM zal in opdracht van E-Fiber in 2018 alle adressen in de Zeevang voorzien van een glasvezelaansluiting. De aansluiting is kosteloos voor bewoners en bedrijven. Aannemer NKM heeft al meer dan 50 jaar ervaring met de aanleg van een breedbandnetwerk en zal op korte termijn samen met een lokale partner de aanleg starten.

Eric Vos van E-Fiber is erg tevreden over de samenwerking: “NKM heeft in het voortraject laten zien kennis van zaken te hebben en ik vertrouw erop dat dit zich ook gaat bewijzen in de Zeevang. We gaan er vanuit dat voor het einde van het jaar iedereen gebruik kan maken van snel en betrouwbaar internet via het glasvezelnetwerk”. Aanmelden bij provider TriNed kan nog steeds.

 

 

 
21 dec

Glasvezel Landerd in gebruik!

Op 6 december jl. vierde E-Fiber op feestelijke wijze de officiële oplevering van het glasvezelnetwerk in Landerd (kernen Schaijk, Zeeland en Reek).De aanleg van glasvezel in Landerd begon 28 maart 2016 en verliep geheel volgens planning.  Alle partijen kijken terug op een prettige samenwerking.

Alle bewoners die al een abonnement hebben afgesloten, profiteren inmiddels van de voordelen van glasvezel. Bewoners zonder glasvezelpakket kunnen alsnog een abonnement afsluiten bij één van de aanbieders in hun gemeente. Op www.e-fiber.nl vinden zij alle informatie over deze providers.

08 sep

Wegens succes extra informatieavond!

Afgelopen week zijn de informatieavonden in Montfoort en Linschoten erg drukbezocht. Door de positieve reacties en het enthousiasme hebben we er nog meer vertrouwen in dat de inwoners en ondernemers uit de gemeente kiezen voor glasvezel. 

Mocht je de informatieavonden hebben gemist, dan ben je van harte welkom op de 25 september in Zalencentrum Sint Joseph in Montfoort. De inloop is vanaf 19 uur en we starten om 19:30 uur. Samen met de providers vertellen we je alles over glasvezel en beantwoorden we alle vragen.