Actievoorwaarden

Artikel 1 – Definities (woordbetekenis)

1.1 Actie: promotioneel kansspel zoals hierna onder artikel 3 is beschreven.
1.2 Actieperiode: de periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie en kans kan maken op de prijs, met dien verstande dat de Actieperiode voor de in artikel 4.1 genoemde prijs beperkt is tot de periode als genoemd in artikel 4.2.
1.3 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daartoe op grond van artikel 2 van deze actievoorwaarden is gerechtigd.
1.4 Gedragscode: Gedragscode Promotionele Kansspelen d.d. 1 januari 2014.
1.5 Aanbieder: E-Fiber gevestigd te Huis ter Heide, Dolderseweg 2-B 3712 BP, gebruiker van deze actievoorwaarden en organisator van de actie, hierna te noemen: E-Fiber

 

Artikel 2 – Deelname

2.1 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
2.2 Een Deelnemer met een minimale leeftijd van 21 jaar, met een vaste woon- of verblijfplaats in Nuland, Vinkel, Geffen, Kruisstraat - Nederland, kan deelnemen aan deze actie en kans maken op de prijs.
2.3 Als Deelnemer niet aan gestelde voorwaarden voldoet, is E-Fiber gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en kans op een prijs.
2.4 Voor deelname aan de actie zijn geen kosten verschuldigd.

 

Artikel 3 – De Actie

3.1 De Actie houdt in dat de deelnemer de betreffende poster zichtbaar voor voorbijgangers achter zijn/haar raam moet hangen op zijn/haar woon- of werkadres.
3.2 Winnende Deelnemers moeten een glasvezelabonnement hebben afgesloten bij één van de volgende providers: TriNed of Tweak. Dit glasvezelabonnement moet zijn afgesloten op het adres waar de poster ook hangt.
3.2 De betreffende E-Fiber poster is op te halen bij één van de volgende informatiepunten in Nuland, Vinkel, Geffen of Kruisstraat.

  • PC Rolin', Beukenlaan 12

  • Zicht ICT, Jeroen Boschstraat 11

  • TriNed informatiebus, Pastoor Vogelplein,  13 januari t/m 27 januari elke zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur

  • Levix Computershop, Dorpstraat 46

  • TriNed informatiebus, Prins Bernhardplein, 10 januari t/m 24 januari elke woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur

3.2 Winnende Deelnemers worden middels selectie gekozen. Een winnaar is een Deelnemer die voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel.
3.3 Over de opzet en uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.4 Winnende Deelnemers worden verrast op de zijn/haar woon- of werkadres waar de poster is opgehangen.
3.5 Deelnemers die niet als winnaar zijn geselecteerd ontvangen geen bericht over de uitslag van de gehouden trekkingen.
3.6 Een Deelnemer kan slechts één Smart TV winnen.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Er worden vier Smart TV’s weggegeven. In Nuland wordt 1 Smart TV weggegeven. In Vinkel wordt 1 Smart TV weggegeven. In Geffen wordt 1 Smart TV weggegeven. In Kruisstraat wordt 1 Smart TV weggegeven.
4.2 Gedurende de periode 17 januari 2017 t/m 31 januari 2017 kan men deelnemen aan de Actie.
4.3 De winnaar gaat akkoord met het fotograferen en opnemen van het bekenmakingsmoment. Via Facebook zal de content worden vertoond. Ook na de actie mogen de beelden nog voor campagne doeleinde worden gebruikt door E-Fiber.
4.4 Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid

5.1 E-Fiber is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten en/of aanvullende uitgaven die Deelnemers maken, in verband met deelname aan de Actie.
5.2 E-Fiber is niet aansprakelijk voor welke (indirecte) schade dan ook die voortvloeit uit deelname aan de Actie.


Artikel 6 – Klachten

6.1 Klachten over de Actie (met uitzondering van klachten over de opzet en uitslag van de Actie) kunnen schriftelijk worden ingediend via info@e-fiber.nl.